Energibesparing
Energimyndigheten beräknar att ca 35% av den energi som går åt till uppvärmning av ett hus går förlorad genom fönstren!
Denna förlust kan man till stor del minska genom att montera ett så kallat energiglas.  
Ett energiglas är ett 4 mm tjockt glas med en beläggning på ena sidan. Beläggningen reflekterar värmestrålningen inifrån
och minskar därmed värmeförlusten.

Åtgärden är enkel för oss att utföra och innebär att, vanligtvis det inre av glasen, i varje båge tas ut och ersätts med ett energiglas. Detta medför att man kan bevara det gamla glaset i ytterbågen och därmed slippa det tråkiga utseendet som ett nytt glas medför.

Som bonus minskar även det s.k. kallraset vid fönstren och ökar inomhuskomforten avsevärt.

Ett energiglasbyte är ett enkelt och jämförelsevis billigt sätt att öka komforten och minska värmekostnaderna och utförs med fördel i samband med en fönsterrenovering då kittet ändå tas bort.

En annan viktig del som ofta glöms bort är tätlisterna. Problem med imma, och i förlängningen färgsläpp och i värsta fall rötangrepp, mellan inner- och ytterbågar är ofta ett resultat av att fuktig inneluft kryper ut och kondenseras. För att motverka detta krävs en bra list som sluter tätt och behåller formen. De lister som vi använder och rekommenderar
är tillverkas av silicon och limmas fast.

Kontakta oss om Ni har frågor angående energiglas och priser.

Läs gärna Energimyndighetens broschyr
"Fönsterrenovering med energiglas" (pdf-fil, 1.55 mb)